Telefon:
+420 604 269 535
E-mail:
oprsalova@oprsalova.cz
Kontakty
Telefon:
+420 604 269 535
E-mail:
oprsalova@oprsalova.cz
Adresa:
Nádražní 24, Semily (budova Komerční banky a.s., II. patro)

CENY SLUŽEB

Ceník advokátních služeb je stanoven dle zákona o advokacii a advokátního tarifu. Podle povahy poskytované právní služby je odměna sjednávána po dohodě s klientem následujícími způsoby:

Smluvní odměna:

  • Úkonová odměna
    Odměna za služby advokáta je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní. Pevná částka za každý úkon právní služby je dle povahy věci přímo stanovena advokátním tarifem s tím, že po dohodě s klientem může být výše tarifně stanovené odměny přiměřeně snížena.
  • Časová odměna
    Odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, které advokát poskytnuté právní službě věnuje. Přibližný odhad počtu hodin je klientovi vyčíslen na úvodní poradě.
  • Paušální odměna
    Odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení.

Mimosmluvní:

V případě, že nedojde k dohodě mezi advokátem a klientem, odvíjí se výše odměny od sazeb stanovených vyhláškou č. 177/1996 Sb. (tzv. advokátní tarif), a to v závislosti na povaze a počtu úkonů.

Odměna advokáta mimo časové a obsahové náročnosti věci zohledňuje finanční možnosti klienta. Odměnu za právní služby lze platit zálohově, případně ve splátkách. Při převzetí věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech a hotových výdajích, které mu budou účtovány.