Telefon:
+420 604 269 535
E-mail:
oprsalova@oprsalova.cz
Kontakty
Telefon:
+420 604 269 535
E-mail:
oprsalova@oprsalova.cz
Adresa:
Nádražní 24, Semily (budova Komerční banky a.s., II. patro)

ODDLUŽENÍ

Přerostly Vám dluhy přes hlavu? Využijte institutu ODDLUŽENÍ:

Každý se může dostat do situace, kdy mu dluhy přerostou přes hlavu. K uvedenému přispívají i instituce, které poskytují půjčky a úvěry, aniž by prověřili bonitu zájemce. Spadnout však do takovéto situace může každý člověk, který pro dlouhodobé onemocnění či pro ztrátu zaměstnání, není schopen splácet své závazky. Takové situace mohou člověka vnést do finanční tísně, a ten se následně může dostat do ještě větších dluhů, než by čekal. Proto lze uvedenou situaci vyřešit i prostřednictvím institutu oddlužení.

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) je způsob řešení úpadku, kdy jsou dlužníkovy dluhy sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela, nezajištění do jimi schválené výše a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn. Tento institut umožňuje dlužníkovi nový start.Někdy je však podání návrhu na oddlužení zcela nevhodné a místo vyřešení nepříznivé situace se dlužník dostane do ještě horšího postavení. I proto je vhodné celou situaci řešit s odborníky.

Pro koho je oddlužení určeno?

Jedná se o dlužníka, který má nevyrovnané příjmy a výdaje a není schopen zvládat splácet své pohledávky. Tyto pohledávky však nesmí být z podnikatelské činnosti.

Pokud dlužník splňuje podmínky úpadku a je schopen v průběhu 5-ti let svým nezajištěným věřitelům uhradit minimálně 30% jejich pohledávek, může využít formu oddlužení.

Podmínky:

 • Dlužíte minimálně dvěma věřitelům
 • Máte peněžité závazky, u kterých jste v prodlení více jak 30 dnů, případně toto prodlení reálně hrozí, že brzy nastane.
 • Nejste schopni ze svých příjmů své závazky hradit tak, abyste neohrožovali svoji existenci.
 • V době podání návrhu nesmíte být podnikatelem.
 • Nesmíte mít více než 30 % závazků pocházejících z podnikatelské činnosti.
 • Musíte mít takový příjem nebo majetek, abyste v průběhu pěti let byli schopni splatit minimálně 30% z celkové dlužné částky.
 • Nebyli jste v posledních pěti letech odsouzen za trestný čin majetkové či hospodářské povahy.

Návrh na povolení oddlužení musí obsahovat:

 • označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat
 • údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech
 • údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky
 • návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší

K návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit:

 • seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil
 • listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky
 • písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky

Pokud splňujete podmínky pro osobní bankrot a nevíte si rady, neváhejte a obraťte se na nás.