Telefon:
+420 604 269 535
E-mail:
oprsalova@oprsalova.cz
Kontakty
Telefon:
+420 604 269 535
E-mail:
oprsalova@oprsalova.cz
Adresa:
Nádražní 24, Semily (budova Komerční banky a.s., II. patro)

PRÁVNÍ SLUŽBY

Při poskytování právních služeb se snažíme vždy klást důraz na individuální a plně korektní přístup k potřebám klientů a operativnost právních služeb dle požadavků klientů při zachování co nejvyšší míry kvality a odbornosti právních služeb za rozumné a přiměřené ceny, dle finanční situace klienta.

Zásady advokátní kanceláře:

Spokojenost klienta - v co nejkratší době, za co nejnižší finanční náklady analyzovat problém klienta, navrhnout možné způsoby řešení a problém vyřešit.

Časová dostupnost právní pomoci - dle požadavků klienta, i mimo úřední hodiny, bez navýšení odměny za právní služby.

Finanční dostupnost právní pomoci – dostupnost právní pomoci každému, možnost úhrady ve splátkách, zohlednění finanční situace klienta.

Serióznost – osobní, lidský, spolehlivý a pečlivý přístup ke každému klientovi založený na vzájemné důvěře.

Odbornost – analýza právního problému studiem právních předpisů, odborné literatury a relevantní judikatury, spolupráce s vědeckými a vysokoškolskými pracovníky a partnerskými advokátními kancelářemi.

Mlčenlivost - Advokáti kanceláře jsou ve smyslu ustanovení § 21 zákona o advokacii zavázáni mlčenlivostí o všech skutečnostech, s nimiž se v průběhu poskytování právních služeb seznámí. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje ve stejném rozsahu také na zaměstnance AK, kteří jsou zavázáni k uvedené povinnosti písemným prohlášením o pracovněprávní a trestní odpovědnosti. Toto ujednání o mlčenlivosti platí pro zmíněné osoby neomezeně i po skončení pracovněprávního, či jiného smluvního vztahu.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je http://www.cak.cz.