Telefon:
+420 604 269 535
E-mail:
oprsalova@oprsalova.cz
Kontakty
Telefon:
+420 604 269 535
E-mail:
oprsalova@oprsalova.cz
Adresa:
Nádražní 24, Semily (budova Komerční banky a.s., II. patro)

PROHLÁŠENÍ ADVOKÁTA O PRAVOSTI PODPISU

Advokátní kancelář má k dispozici tzv. ověřovací knihu, vydanou Českou advokátní komorou.

Ověřovací kniha slouží k evidenci prohlášení advokáta o ověření podpisů klientů. Taková prohlášení nahrazují úřední ověření podpisu, resp. mají stejné právní účinky jako ověřování podpisů na příslušných úřadech nebo ověřování ze strany notářů.

Ověřování je zpoplatněno ve výši 30,-Kč plus DPH za 1 podpis, pokud není dohodou mezi advokátem a klientem stanoveno jinak.

Klientům, pro něž připravujeme smlouvy či jiné právní dokumenty, kde je úřední ověření podpisu požadováno, nabízíme tuto službu bezplatně.