Telefon:
+420 604 269 535
E-mail:
oprsalova@oprsalova.cz
Kontakty
Telefon:
+420 604 269 535
E-mail:
oprsalova@oprsalova.cz
Adresa:
Nádražní 24, Semily (budova Komerční banky a.s., II. patro)

OBČANSKÉ PRÁVO

Nabízíme kompletní právní poradenství v oblasti občanského práva.

  • zabezpečujeme veškeré právní služby v oblasti právních vztahů k nemovitostem jako jsou:
  • převody nemovitostí, jejich nabývání a pronájem,
  • darování nemovitostí a zřizování věcných břemen
  • advokátní úschovy peněz a jejich vyplácení po splnění vzájemně sjednaných podmínek
  • příprava a úprava smluv
  • zastupování v dědických řízeních
  • vypracování dohod
  • zastupování v občanskoprávních sporech před soudy
  • vymáhání pohledávek
  • závěti, listiny o vydědění